Allereerst start ik met een kennismaking om samen te bekijken of de click er is. Zonder een click is er naar mijn idee niet samen te werken.

 

Daarna zal ik samen met  de aanmelder/cliënten/consultvrager proberen zicht te krijgen op negatieve patronen en vraagstukken waarbij er vaak geen uitweg meer mogelijk lijkt. 

Bij relatie vraagstukken kan het zijn door het verleden dominant blijft spelen, door verkeerde communicatie patronen, doordat het spreken over bepaalde onderwerpen te pijnlijk is, doordat mensen elkaar in de loop van een langdurige relatie zijn kwijt geraakt of doordat de verschillen in behoeftes niet te overbruggen lijken. 

 

Bij individuele vraagstukken spelen vaak dilemma's in het durven kiezen, angst voor verlies, moeite met rouw en speelt vaak dat mensen steeds hetzelfde blijven denken en daar niet meer uit kunnen komen.

 

Bij meer bedrijfsmatige vraagstukken richt ik mij op de dominante systeemdynamiek die zorgt voor te weinig beweging in bijvoorbeeld een teamvraagstuk of verstoorde relaties. Deze intakes vinden meestal plaats met een partner vanuit de organisatiekunde zoals bij PIO. (Partner in ontwikkeling)


Mijn bedoeling is altijd beweging krijgen in situaties die statisch zijn geworden, niet meer fris zijn, steeds herhalingen zijn van eerdere gesprekken en gevoelens die daarbij komen.

 Ik zoek juist naar dat wat nog niet gezegd kon worden, probeer zicht krijgen op verleden maar ook hoe daar mee om te gaan in het heden en de toekomst. Vastlopen, stil staan probeer ik samen met de client te doorbreken omdat beweging uiteindelijk klachten draagbaar maakt of doet verdwijnen. Vaak zelfs leidt tot groei.

 Ik kijk en puzzel daar waar mensen in patronen vallen en wel zien dat zaken zich herhalen maar niet weten hoe daar uit te komen.


In mijn werkwijzen ben ik transparant. Ik vertel wat ik doe waarom ik dat doe en hoe ik zoek.  Mijn interventies zullen regelmatig als warm worden ervaren maar kunnen ook confronterend zijn. Niet om te provoceren maar om op andere gedachten en gevoelens te kunnen toevoegen zodat een ander gesprek, gedachten en gevoelens daarover gevoerd kunnen worden.

Ik ben oprecht geïnteresseerd in verhalen maar zal altijd proberen met andere oren te luisteren om te zoeken naar waar de client, consultvrager in vast loopt.